Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

Εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων και αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ12, Πέμπτη 9-9-2021

 Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τη Πέμπτη 9-9-2021 η Ενημερωτική - Επιμορφωτική συνάντηση νεοδιόριστων και αναπληρωτών Εκπαιδευτικών περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, κλάδου ΠΕ82, που διοργάνωσε ο ΣΕΕ ΠΕ82 Γκέρτζο Κων/νος.  

Ατζέντα ενημερωτικής επιμορφωτικής συνάντησης ΠΕ82 

 • Καλωσόρισμα, σύντομη αυτοπαρουσίαση παρευρισκομένων (Σχολείο τοποθέτησης, προϋπηρεσία, ς, μαθήματα που ανέλαβαν)
 • Ενημέρωση για τις επικείμενες αλλαγές (σε προγράμματα σπουδών ΕΠΑΛ, πολλαπλά βιβλία)
 • Σύντομη ξενάγηση στο blog gertzos.blogspot.gr
 • Αναθέσεις μαθήματων (Κάλυψη ωραρίου – Αναθέσεις)
 • Οδηγίες διδασκαλίας – Ωρολόγια Προγράμματα Μηχανολόγων – Αναλυτικά Προγράμματα – Γραπτώς Εξεταζόμενα και Μη Μαθήματα
 • Κατάλογος φετινών βιβλίων - Βιβλία σε ψηφιακή μορφή, Ψηφιακό αποθετήριο
 • Διδακτικά σενάρια, εκπαιδευτικό λογισμικό, ασκήσεις, παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά βίντεο
 • Μάθημα Θερμοδυναμικής –Αρχές Μηχανολογίας - Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία
 • Εργαστηριακά μαθήματα
 • Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας ΠΕ82 (διδακτέα ύλη – ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης, παλιά θέματα – λύσεις, οδηγίες συμπλήρωσης ύλης)
 • Ερωτήσεις - Συζήτηση


Εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων και αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Τετάρτη 8-9-2021 - Καθήκοντα εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και στελεχών εκπαίδευσης Διοίκηση σχολικής μονάδας – Συνεργασία εκπαιδευτικών.

 Πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 8-9-2021 η Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα "Εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων και αναπληρωτών Εκπαιδευτικών" απο το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκε απο τον ΣΕΕ ΠΕ82 Γκέρτζο Κων/νο σε συνεργασία με τους ΣΕΕ Μπαλωμένου Αθανασία και Γεωργακοπούλου Άννα το θέμα "Καθήκοντα εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και στελεχών εκπαίδευσης - Διοίκηση σχολικής μονάδας – Συνεργασία εκπαιδευτικών" που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

Καθήκοντα εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και στελεχών εκπαίδευσης - Διοίκηση σχολικής μονάδας – Συνεργασία εκπαιδευτικών

Ολο το πρόγραμμα της ημερίδας και τις παρουσιάσεις μπορείτε να τα βρείτε στο ιστολόγιο του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας στον παρακάτω σύνδεσμο

Εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων και αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Τετάρτη 8-9-2021

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

  ΦΕΚ Β΄ 4188/10-09-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 111525/ΓΔ4/09-09-2021 KΥΑ με θέμα: «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022», την οποία μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο .

Κ.Υ.Α. 111525/ΓΔ4/09-09-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4188/10-09-2021)

Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.

 Γνωστοποιείται ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4189/10-09-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.  με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», την οποία μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο .

Υ.Α. 108906/ΓΔ4/07-09-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189/10-09-2021)

Υλικό για το παραπάνω θέμα αναρτάται στο site του Ι.Ε.Π. 

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021

Νόμος 4823 "Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις"

 Στον σύνδεσμο παρακάτω μπορείτε να δείτε σε ΦΕΚ τον νέο νόμο 4823 (ΦΕΚ 136 τΑ΄/3-8-2021).


Nόμος 4823 (ΦΕΚ 136 τΑ΄/3-8-2021).

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021

Νέες οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα του τομέα Μηχανολογίας Β τάξης και Αρχές Μηχανολογίας Α΄τάξης

Οδηγίες διδασκαλίας/διαχείρισης της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19) των μαθημάτων Επιλογής της Α΄ τάξης και των τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ τάξης των Τομέων (α) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, (β) Μηχανολογίας και (γ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ.

Υ.Α. Φ3/49177/ΓΔ4/28-4-2021

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021

Μειωμένη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Μαθημάτων ΕΠΑΛ - ΕΝΕΕΓΥΛ σχ. έτος 2020-2021

 Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021

Υ.Α. Φ6/1619/ΓΔ4 /8-1-2021

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020

Ηλεκτρονική παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑ.Λ - ΕΝΕΕΓΥ-Λ.

 Ηλεκτρονική παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ.

Φ5/169433 /ΓΔ4/14-12-2020Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Μαθημάτων ΕΠΑΛ σχ. έτος 2020-2021

 Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021


Υ.Α. Φ6/124758/Δ4 /21- 09-2020 (ΦΕΚ 4094/τ.Β΄/23-09-2020)

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020

Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21

Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21

Έγγραφο Αριθ. Πρωτ.: 121802/ΓΔ4/15-09-2020

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2020-2021

 Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2020-2021

Έγγραφο Αριθ. Πρωτ.: Φ3/119855/Δ4/11-09-2020

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Υλη και οδηγίες διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του τομέα Μηχανολογίας για το σχ. έτος 2020-2021

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2020-21

Έγγραφο Αριθ. Πρωτ.: Φ3/139737/Δ4/10-09-2020

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020

Πρόγραμμα Σπουδών για την Ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» για το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας»

 Εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η με αρ. πρ. Φ2/102875/ΓΓ4/31-07-2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κας Νίκης Κεραμέως, με την οποία εγκρίνεται το Πρόγραμμα Σπουδών για την Ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας για το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας».

Το εν λόγω Πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με ομάδα ειδικευμένων εκπαιδευτικών και εμπειρογνωμόνων, μεταξύ των οποίων ο κ. Γκέρτζος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας, ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας του ΕΠΑΛ Λεχαινών, κ.κ. Βατσής, Σπρίντζος και Γιαννακόπουλος, αντίστοιχα, καθώς και ο Αντισμήναρχος (Τ.Μ.Α.) κ. Θεοδοσίου, της 117 Πτέρυγας Μάχης του Αεροδρομίου της Ανδραβίδας, οι οποίοι εκπόνησαν το αρχικό σχέδιο πρότασης, αλλά και το επεξεργάσθηκαν στη συνέχεια υπό την καθοδήγηση του ΙΕΠ. Σημαντική στην κατεύθυνση της υλοποίησης του Προγράμματος Σπουδών και η συμβολή του ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Βόλου, μέσω του Διευθυντή κ. Κόκκινου.

Δείτε την Υπουργική Απόφαση Φ2/102875/ΓΓ4/31-7-2020

Δείτε την σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο του ΥΠΑΙΘ

Δείτε την σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο της Περ. Διεύθυνσης Εκπαίδεσυης Δυτ. Ελλάδας

Δείτε την σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο του alfavita.gr